במוסך מורשה החשבוניות מסודרות ומפורטות בגלל פיקוח היבואן והיצרן העולמי כך שהלקוח יכול לדעת בדיוק על מה הוא משלם.
בחשבונית המוגשת ללקוח יש פרוט מדויק של סעיפי עבודה וחלפים.

חלפים

 1. זיהוי
  חלקים מקוריים ניתן לזהות לפי אריזת החלק, אך עם זאת ישנו יבוא מקביל כך שלעיתים עלולה להיות אי בהירות.איך מודעים?
  המוסך מחוייב לרשום בחשבונית תיאור החלק (מקורי, משופץ, תחליפי) או מק"ט. למק"ט של חלק מקורי יש תבנית מיוחדת (וארוכה … של כ- 10 ספרות ואותיות) ייחודית לכל יצרן.
  על כל חלק מקורי מוטבע מס' רישום של היצרן והוא צריך להיות תואם למספר הקטלוגי המופיע בחשבונית. כמובן, שבמקרים של ספק ניתן לבדוק שהמספר תואם לזה המופיע על החלק שהותקן ברכב.
 2. אחריות
  יבואני הרכב נותנים אחריות לתקופות שונות על חלקים מקוריים. תקופת האחריות  מצוינת בחשבונית.
 3. מחיר חלקי החילוף נקבע על ידי היבואן.

עבודה

 1. מספר שעות העבודה
  יצרן הרכב קובע זמן תקן  לכל סוג של עבודה על מנת לנטרל את השפעת המיומנות של העובד על משך התיקון או הטיפול. את מספר שעות העבודה הנקבעות ע"י היצרן יש להכפיל במחיר לשעה הנקבע ע"י כל מרכז השירות.
 2. . המחיר לשעת עבודה
  כל מוסך רשאי לקבוע את המחיר שהוא גובה לשעת עבודה. המחיר לשעת עבודה חייב על פי החוק להיות מוצג ע"י שילוט בולט במרכז השירות.